OBAVJEŠTENJE (kolokvij iz predmeta Prehrambena mikrobiologija i Mikrobiologija namirnica)

OBAVJEŠTENJE (kolokvij iz predmeta Prehrambena mikrobiologija i Mikrobiologija namirnica)


Kolokvij iz predmeta Prehrambena mikrobiologija i Mikrobiologija namirnica  biće održan  u petak, 30.08.2019. godine u 10.00 h   (Sala 3).


 


Predmetni nastavnik

doc. dr Mersiha Alkić-Subašić


Objavljeno: 28.08.2019