OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I I II CIKLUSA STUDIJA
UPLATA ZA OSIGURANJE ZA AKADEMSKU 2022/2023. GODINU

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I I II CIKLUSA STUDIJA
UPLATA ZA OSIGURANJE ZA AKADEMSKU 2022/2023. GODINU


PRIMALAC : DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

ŽIRO RAČUN BROJ: 1411965320008475 --BBI

IDENTIFIKACIONI BROJ: JMBG STUDENTA

VRSTA PRIHODA: 722631

OPĆINA: 077

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 3502020

POZIV NA BROJ: 0000000036

SVRHA: UPLATA OSIGURANJA ZA AKADEMSKU 2022/2023. godinu

IZNOS: 4,65 KM

 

Dokaze o uplati predati u Studentsku službu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.


Objavljeno: 29.11.2022