OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE SMJERA EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE SMJERA EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE


Obavještavaju se studenti smjera Ekonomika agroindustrije, da će se kolokvij iz predmeta ''Opća mikrobiologija'' održati u vidu online ispita u srijedu 01.07.2020. u 12:00 sati. Molim sve studente koji žele da pristupe kolokviju da pošalju svoju prijavu na kolokvij na email adresu b.borovac@ppf.unsa.ba. Prijava treba da sadrži:

- ime i prezime studenta;

- broj indeksa;

Prijave je potrebno, kako bi na vrijeme imala cjelokupan spisak studenata. Sve detalje i upute u vezi online ispita, student će dobiti na svoju email adresu sa koje se prijavi. Sva pitanja u vezi ispita, možete poslati na prethodno navedenu email adresu.

Asistentica Berina Imamović (Borovac)
Objavljeno: 29.06.2020