JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MA. JASNE HASANBEGOVIĆ

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MA. JASNE HASANBEGOVIĆ


UNIVERZITET U  SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

DOKTORSKI STUDIJ- TREĆI CIKLUS  STUDIJA

 

 

                                                       O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Javna  odbrana doktorske  disertacije kandidata  MA. Jasne Hasanbegović, pod naslovom: „ GENETIČKA KARAKTERIZACIJA I FENOTIPSKA VARIJABILNOST POPULACIJA BADEMA (Prunus amygdalus L.) I TREŠNJE (Prunus avium L.) NA PODRUČJU HERCEGOVINE“održat će se u petak, 07.05.2021.godine u 12  sati u  online formatu.

 

 

Sarajevo, 04.05.2021.Objavljeno: 04.05.2021