Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Sarajevu u akademskoj 2024/2025. godini

Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Sarajevu u akademskoj 2024/2025. godini


Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), člana 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8-10/24 od 24. 04 .2024. godine, prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-26683-1/24 od 04. 06. 2024. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2024/2025. godini, broj: 02-04-29617-13/24 od 23. 05. 2024. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e   

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI

Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba  

 

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail upis@unsa.ba

 

ZA SVA DRUGA PITANJA MOLIMO KONTAKTIRAJTE STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA NA KOJE SE PRIJAVLJUJETE


Svi kandidati koji dolaze van Bosne i Hercegovine obavezni su izvršiti ekvivalenciju/nostrifikaciju obrazovnih isprava o završenom četverogodišnjem školovanju.

Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi

Z A H T J E V za izdavanje rješenja o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava

Objavljeno: 13.06.2024