VAŽNO OBAVJEŠTENJE - OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

VAŽNO OBAVJEŠTENJE - OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI


Poštovane kolegice i kolege,

Obzirom na trenutnu epidemiološku situacija i ograničenja koja su i dalje aktuelna, obavještavamo vas da će ispit iz napredne obuke odgovornih osoba za promet fitofarmaceutskih sredstava u Bosni i Hercegovini odžati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu 06. februara 2021. godine u 11:00, po rasporedu koji dostavljamo u prilogu.

Podsjećamo da se moramo pridržavati propisanih epidemioloških mjera, obavezno nošenje maske, držanje fizičke distance i dezinfekcije ruku pri ulasku u zgradu Fakulteta.

Isto bih vas još jednom podsjetili da svi ponesete stare certifikate jer u iste upisujemo novi datum važenja certifikata. Kolege koje su certifikat dobili na šumarskom fakultetu trebaju donijeti kopiju lične karte i dvije slike, formata za lične dokumente, radi izdavanja novog certifikata. Isto se odnosi i na kolegice koje su promijenile prezime i žele novi certifikat.

U slučaju da neko iz opravdanih razloga ne može doći 6. februara 2021. godine na ispit, ima priliku u terminu popravnog (13.02.2021) doći na ispit.

Za sve ostale informacije stojimo na raspolaganju putem email-a, telefona i međusobnim kontaktima.

Lijep pozdrav i do skorog viđenja,


DODATAK


RASPORED KANDIDATA ZA POLAGANJE ISPITA  IZ NAPREDNE OBUKE ODGOVORNIH OSOBA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, Sarajevo 06. februar 2021 u 11:00

Objavljeno: 01.02.2021