ESC Conference 2018 to be organised by FKKSS Sarajevo from 29 August to 1 September 2018.

ESC Conference 2018 to be organised by FKKSS Sarajevo from 29 August to 1 September 2018.
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu organizira godišnju konferenciju Evropskog kriminološkog društva (European Society of Criminology) za 2018. godinu.
Konferencija, kao drugi najveći događaj iz oblasti kriminologije u svijetu, održava se u Sarajevu u periodu 29. 8–1. 9. 2018. godine pod nazivom 
Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity:
Implications for Modern Criminology

Više o konferenciji na: https://www.eurocrim2018.com/

Realizacija ovog važnog, za Bosnu i Hercegovinu, za Univerzitet u Sarajevu i Fakultet izuzetno značajnog događaja nije moguća bez pomoći velikog broja studenata našeg univerziteta. Stoga pozivamo sve zainteresirane studente da nam se priključe i daju doprinos realizaciji aktivnosti koje se provode u sklopu organizacije i realizacije ove naučne konferencije. Za ovogodišnju konferenciju iskazan je najveći interes od kada postoji Evropsko kriminološko udruženje, tako da očekujemo učešće oko 1500 naučnika, studenata, stručnjaka i praktičara iz oblasti kriminologije, kriminalistike, krivičnog prava, psihologije, sociologije, te sigurnosti uopće. Gosti nam dolaze iz preko 70 država, širom svijeta, te se nadamo da ćete i vi biti dio tima koji će pokazati izuzetan potencijal kojim raspolažu Bosna i Hercegovina i Univerzitet u Sarajevu. 
Objavljeno: 27.08.2018