POPRAVNI ISPITNI ROK IZ MATEMATIKE

POPRAVNI ISPITNI ROK IZ MATEMATIKE


Popravni ispit iz predmeta "matematika" održat če se 24.02.2022. godine on-line na google platformi (google meet) sa početkom u 10:00.


Kontakt e-mail: podrska@ppf.unsa.ba


Predmetni profesor

Prof. dr. Fatih Destović

Objavljeno: 23.02.2022