PROF. DR ENVER KARAHMET ODRŽAO PREDAVANJE NA TEMU: IMPLEMENTATION OF QUALITY STANDARDS IN FOOD CHAIN: EXPECTATION AND DEFICIENCES

PROF. DR ENVER KARAHMET ODRŽAO PREDAVANJE NA TEMU: IMPLEMENTATION OF QUALITY STANDARDS IN FOOD CHAIN: EXPECTATION AND DEFICIENCES

Profesor Enver Karahmet je u sklopu World Food Safety Day 2019,  kojeg je organizovao FAO u zgradi Vlade Republike Slovenije prisustvovao i održao predavanje na temu: Implementation of quality standards in food chain: Expectation and deficiences. U prilogu se nalaze sažetak i predavanje koje je prikazano na kanalu 3 slovenačke televizije.


U prilogu su link i sažeci predavanja na Engleskom i Bosanskom jeziku i knjiga sažetaka sa Svjetskog dana sigurnosti hrane.


Link za snimak predavanja: https://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-drzavnega-sveta/174620367

Objavljeno: 10.06.2019