UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2020/2021 GODINU

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2020/2021 GODINU


UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2020/2021 GODINU KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U PRVOM KONKURSNOM ROKU ĆE SE VRŠITI OD 16.07.2020. god. DO 24.07.2020. godine U STUDENTSKOJ SLUŽBI OD 10h-14h


Za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija potrebno je:

1. Popunjen zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program na koji konkuriše, koji se printa iz informacionog sistema eUNSA.

2. KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS MORAJU DOSTAVITI:

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četvorogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda kao dokaz da je postupak ekvivalencije u toku)

- diplomu o završenoj srednjoj školi,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.

3. LJEKARSKO UVJERENJE isključivo iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu (Ul. Patriotske lige br. 36, nalazi se na pola puta između IZMEĐU STADIONA KOŠEVO I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA) 

Za Poljoprivredno-prehrambeni fakultet izdavanje ljekarskog uvjerenja vršit će se prema rasporedu u periodu 15.09.2020 godine i 16.09.2020. godine  (Studentskoj službi može se naknadno dostaviti)

4. INDEKS SA UPISNIM MATERIJALOM – UPISNI MATERIJAL TREBA DA SADRŽI: 1 UPISNI LIST (ŽUTE BOJE) 1 SEMESTRALNI LIST (ZELENE BOJE) I 2 OBRASCA ŠV.20 (ROZE BOJE)

5. DVIJE FOTOGRAFIJE VELIČINE 4X6 cm (jednu naljepiti u indeks, a drugu donijeti na šalter studentske službe) STUDENTI KOJI NISU DRŽAVLJANI BiH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

1. Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH

2. Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanjuV A Ž N O !!!

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca RVI,djeca dobitnika ratnih vojnih priznanja i odlikovanja,djeca bez oba roditelja, NE PLAĆAJU iznos upisnine za redovan i redovan-samofinansirajući studij (Zaključak Vlade kantona Sarajevo broj : 02-05-2139-9/12 od 02.07.2012.godine), a sve ostale troškove plaćaju.
MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVREŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI!
SVI OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA, INAČE NEĆE BITI PRIMLJENI.

ZA SVA EVENTUALNA PITANJA I POMOĆ PRI POPUNJAVANJU, OBRATITE SE STUDENTSKOJ SLUŽBI.

STUDENTI STRANI DRŽAVLJANI, PO ODREDBAMA IZ KONKURSA, MORAJU IZVRŠITI NOSTRIFIKACIJU STEČENOG OBRAZOVANJA KAO USLOV ZA UPIS.

PO ODREDBAMA IZ KONKURSA, STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENO VRIJEME SMATRAT ĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA. ROK ZA UPIS TRAJAT ĆE OD 16.07.2020. god. DO 24.07.2020. god.


    ZA UPIS NA REDOVNI STUDIJ UPLATE SU SLJEDEĆE:


1. Svrha doznake : Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju I ciklus studija

Iznos: 100.00 KM

              Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

              Račun primaoca: 1411965320008475

              Vrsta prihoda: 722429

              Općina: 077

              Budžetska organizacija: 2104020

              Poziv na broj: 0000000001


2. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (PPF)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

Račun primaoca: 1411965320008475 

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077 

Budžetska organizacija: 2104020 

Poziv na broj: 0000000021 


3. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (REKTORAT)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

Račun primaoca: 1411965320008475 

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077 

Budžetska organizacija: 2104001 

Poziv na broj: 0000000021


4. Svrha doznake: Korištenje biblioteke i informatičke opreme

Iznos: 30,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000020 

SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBLIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME KAO I NAKNADU ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA (ISSS)!


5. OSIGURANJE STUDENATA

UPLATITI 5 KM

ŽIRO RAČUN: 3389002205654395

SVRHA UPLATE: STUDENTSKO OSIGURANJE (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

PRIMALAC: SARAJEVO OSIGURANJE d.d.V A Ž N O !!!

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca RVI,djeca dobitnika ratnih vojnih priznanja i odlikovanja,djeca bez oba roditelja, NE PLAĆAJU iznos upisnine za redovan i redovan-samofinansirajući studij (Zaključak Vlade kantona Sarajevo broj : 02-05-2139-9/12 od 02.07.2012.godine), a sve ostale troškove plaćaju.
           ZA UPIS NA REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ POTREBNO JE SLJEDEĆE:


1. Iznos: 1200,00 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate, iznos I rate uplatiti prilikom upisa: 600,00 KM, a drugu ratu uplatiti prilikom upisa u ljetni semestar)

             Svrha doznake: Školarina samofinansirajući studenti koji se prvi put upisuju I ciklus

             Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

             Račun primaoca: 1411965320008475

             Vrsta prihoda: 722429

             Općina: 077

             Budžetska organizacija: 2104020

             Poziv na broj: 0000000005


2. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (PPF)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

Račun primaoca: 1411965320008475 

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077 

Budžetska organizacija: 2104020 

Poziv na broj: 0000000021 


3. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (REKTORAT)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

Račun primaoca: 1411965320008475 

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077 

Budžetska organizacija: 2104001 

Poziv na broj: 0000000021


4. Svrha doznake: Korištenje biblioteke i informatičke opreme

Iznos: 30,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000020 

SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBLIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME KAO I NAKNADU ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA (ISSS)!


5. OSIGURANJE STUDENATA

UPLATITI 5 KM

ŽIRO RAČUN: 3389002205654395

SVRHA UPLATE: STUDENTSKO OSIGURANJE (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

PRIMALAC: SARAJEVO OSIGURANJE d.d.V A Ž N O !!!

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca RVI,djeca dobitnika ratnih vojnih priznanja i odlikovanja,djeca bez oba roditelja, NE PLAĆAJU iznos upisnine za redovan i redovan-samofinansirajući studij (Zaključak Vlade kantona Sarajevo broj : 02-05-2139-9/12 od 02.07.2012.godine), a sve ostale troškove plaćaju.
            ZA UPIS NA VANREDNI STUDIJ POTREBNO JE SLJEDEĆE:


1. Iznos: 900,00 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate  - 450,00 KM PRVA RATA uplaćuje se  prilikom upisa, a drugu ratu uplatiti prilikom upisa u ljetni semestar)

             Svrha doznake: Upisnina za vanredne studente studenti koji prvi put upisuju I ciklus

             Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

             Račun primaoca: 1411965320008475

             Vrsta prihoda: 722429

             Općina: 077

             Budžetska organizacija: 2104020

             Poziv na broj: 0000000079


2. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (PPF)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

Račun primaoca: 1411965320008475 

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077 

Budžetska organizacija: 2104020 

Poziv na broj: 0000000021 


3. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (REKTORAT)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

Račun primaoca: 1411965320008475 

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077 

Budžetska organizacija: 2104001 

Poziv na broj: 0000000021


4. Svrha doznake: Korištenje biblioteke i informatičke opreme

Iznos: 30,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000020 

SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBLIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME KAO I NAKNADU ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA (ISSS)!


5. OSIGURANJE STUDENATA

UPLATITI 5 KM

ŽIRO RAČUN: 3389002205654395

SVRHA UPLATE: STUDENTSKO OSIGURANJE (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet)

PRIMALAC: SARAJEVO OSIGURANJE d.d.V A Ž N O !!!

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca RVI,djeca dobitnika ratnih vojnih priznanja i odlikovanja,djeca bez oba roditelja, NE PLAĆAJU iznos upisnine za redovan i redovan-samofinansirajući studij (Zaključak Vlade kantona Sarajevo broj : 02-05-2139-9/12 od 02.07.2012.godine), a sve ostale troškove plaćaju.

Objavljeno: 16.07.2020