PREZENTACIJA „SYNTHETIC BIOLOGY: AN INTRODUCTION“

PREZENTACIJA „SYNTHETIC BIOLOGY: AN INTRODUCTION“
Prezentacija pod nazivom „Synthetic Biology: An Introduction” je dio projekta „Synbalkans Tour“ implementiranog od iGEM (International Genetically Engineered Machine) tima iz Soluna (Grčka).

iGEM

Cilj projekta je upoznavanje studenata o osnovama sintetske biologije, aplikacijama iste, ranijim i trenutnim projektima u ovoj oblasti, kao i o iGEM studentskom takmičenju. iGEM takmičenje je glavni program Fondacije iGEM, neprofitnog udruženja organiziranog sa ciljem djelovanja u polju sintetske biologije, edukacije i saradnje. Osnovana prvenstveno od studenata, Fondacija u svom djelovanju okuplja multidisciplinarni tim koji zajedničkim radom kreira, testira i mjeri jedinstvene sisteme korištenjem različitih inženjerskih principa kao i metoda standardne molekularne biologije.
Prezentacija će biti upriličena 11. oktobra 2018. godine u terminu od 14:00 do 15:30 u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu(Zmaja od Bosne 8, Sarajevo). 
Nakon prezentacije će biti organizirana kratka diskusija, a učesnicima će biti dodijeljeni certifikati u elektronskoj formi.


Poziv i prijavni obrazac
Objavljeno: 11.10.2018