RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2022/2023. GODINE

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2022/2023. GODINE


I CIKLUS STUDIJA


ODSJEK: BILJNA PROIZVODNJA

ODSJEK: EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

ODSJEK: ZOOTEHNIKA

ODSJEK: PREHRAMBE TEHNOLOGIJE

ODSJEK: PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Smjer: NUTRICIONIZAMII CIKLUS STUDIJA


PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Studijski program: Prehrambene tehnologije (PTAP i PTBP)

Studijski program: Kontrola kvaliteta hrane i pićaZOOTEHNIKA

Studijski program: Akvakultura

Studijski program: Animalna proizvodnja

Studijski program: Hrana i ishrana domaćih životinja


ODSJEK: BILJNA PROIZVODNJA

Studijski program: Fitomedicina

Studijski program: Ratarstvo

Studijski program: Povrtlarstvo

Studijski program: Voćarstvo 

Studijski program: Urbana poljoprivreda 

Studijski program: Floristika i pejsažno oblikovanje

Studijski program: Održivo upravljanje zemljištem i ruralnim prostorom


ODSJEK: EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Studijski program: Ekonomika agroindustrije

Studijski program: Održivi sistemi proizvodnje hrane
Objavljeno: 19.10.2022