KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA UNIVERZITET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA UNIVERZITET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

Napomena:

 

Zbog malog broja prijavljenih kandidata na Konkurs za upis na treći ciklus studija - doktorski studij u akademskoj 2023/24. godini produžava se rok za dostavu prijava na isti do 27.11.2023. godineNa osnovu člana 32. i člana 106. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-17044-2/23 od 09.06.2023. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2023/2024. godini, broj: 02-04-25971-13/23 od 08.06.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e   

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI

Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba  

 

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail upis@unsa.ba

 

ZA SVA DRUGA PITANJA MOLIMO KONTAKTIRAJTE STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA NA KOJE SE PRIJAVLJUJETE


Svi kandidati koji dolaze van Bosne i Hercegovine obavezni su izvršiti ekvivalenciju/nostrifikaciju obrazovnih isprava o završenom četverogodišnjem školovanju.

Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi

Z A H T J E V za izdavanje rješenja o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava

Objavljeno: 20.11.2023