OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE(Osnovi pejsažnog oblikovanja, Ukrasno bilje i parkovi, Proizvodnja cvijeća i ukrasnog bilja i Ukrasno bilje i cvijeće II)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE(Osnovi pejsažnog oblikovanja, Ukrasno bilje i parkovi, Proizvodnja cvijeća i ukrasnog bilja i Ukrasno bilje i cvijeće II)


Upis ocjena za predmete:
  
- Osnovi pejsažnog oblikovanja, 
- Ukrasno bilje i parkovi, 
- Proizvodnja cvijeća i ukrasnog bilja, i 
- Ukrasno bilje i cvijeće II 

će biti u utorak 08.09.2020, godine u 11 sati. Predstavnici studenata za pojedine grupe treba da sakupe indekse i donesu u kabinet na potpis. 
Objavljeno: 05.09.2020