NEKOLIKO FOTOGRAFIJA SA DANA OTVORENIH VRATA Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu!
"BUDI STUDENT POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA NA JEDAN DAN"

NEKOLIKO FOTOGRAFIJA SA DANA OTVORENIH VRATA Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu!
"BUDI STUDENT POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA NA JEDAN DAN"
PROMOTIVNI VIDEO - DAN OTVORENIH VRATA: "BUDI STUDENT POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA NA JEDAN DAN"


Objavljeno: 15.04.2022