RASPORED ODRŽAVANJA VJEŽBI IZ OPĆE BIOHEMIJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE, EKONOMIKE AGROINDUSTRIJE I ZOOTEHNIKE

RASPORED ODRŽAVANJA VJEŽBI IZ OPĆE BIOHEMIJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE, EKONOMIKE AGROINDUSTRIJE I ZOOTEHNIKE
BILJNA PROOIZVODNJA  :  PONEDJELJAK     8-10    GRUPA 1
                                              PONEDJELJAK     10-12  GRUPA 2
 

ZOOTEHNIKA :  SRIJEDA    8-10    GRUPA 1

EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE :  UTORAK   10-12   GRUPA 1

 
Katedra za Biohemiju

Objavljeno: 07.03.2019