STUDENTI POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOG FAKULTETA SE OBUČAVAJU U PROIZVODNJI SIREVA

STUDENTI POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOG FAKULTETA SE OBUČAVAJU U PROIZVODNJI SIREVA
Generacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta UNSA, smjer Prehrambene tehnologije, završava sa uspjehom nastavu u III semestru II ciklusa na predmetu Sirarstvo. Studenti se obučavaju u proizvodnji sireva i rezultat su sirevi koje su napravili, a koji su senzorno i ocjenjeni visokim ocjenama.


Objavljeno: 31.01.2019