OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA II I III GODINE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA II I III GODINE
U utorak 27.11.2018. godine neće biti održana predavanja iz modula Agrarna politika sa zakonodavstvom.
Nadokanda će biti realizovana u toku semestra  u dogovoru sa studentima.
                                                                                                    

Predmetni asistent Merima Makaš

Objavljeno: 22.11.2018