OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA II GODINE BILJNE PROIZVODNJE SMJER VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO; SMJER RATARSTVO I POVRTLARSTVO; EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA II GODINE BILJNE PROIZVODNJE SMJER VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO; SMJER RATARSTVO I POVRTLARSTVO; EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE

U SRIJEDU 5.122018 godine i 12.12.2018 godine neće biti održana nastava iz modula „Opšte voćarstvo”. „Osnove voćarstva i vinogradarstva”

Nadoknada će biti realizovana u toku semestra u dogovoru sa studentima


Prof. dr Senaid Memić

Objavljeno: 29.11.2018