ONLINE PROMOCIJA I TRENING „ZELENO PODUZETNIŠTVO E-PORTALA I ANDROID APLIKACIJE"

ONLINE PROMOCIJA I TRENING „ZELENO PODUZETNIŠTVO E-PORTALA I ANDROID APLIKACIJE"


ONLINE PROMOCIJA I TRENING „ZELENO PODUZETNIŠTVO E-PORTALA I ANDROID APLIKACIJE"

RAZVIJENE U OKVIRU ERASMUS + PROJEKTA

„WESTERN BALKANS URBAN AGRICULTURE INITIATIVE -BUGI”

će biti održan u četvrtak 27.05. 2021. godine, sa početkom u 13,30 časova putem Google Meet platforme.

Svi zainteresovani treba da se prethodno prijave na e-mail: urbanapoljoprivreda@ppf.unsa.ba (prijave do 26.05.2021. godine)
Objavljeno: 21.05.2021