Raspored nastave u ljetnom semestru akademske 2023/2024.godine- I CIKLUS STUDIJA

Raspored nastave u ljetnom semestru akademske 2023/2024.godine- I CIKLUS STUDIJA

ODSJEK: BILJNA PROIZVODNJA

SMJER: RATARSTVO I POVRTLARSTVO
SMJER: VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO


ODSJEK: EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

SMJER: EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE


ODSJEK: ZOOTEHNIKA

SMJER: ANIMALNA PROIZVODNJA


ODSJEK: PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

SMJER: PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

SMJER: NUTRICIONIZAM


Objavljeno: 21.02.2024