KONKURS ZA IZBOR STUDENTA-PRODEKANA I PREDSTAVNIKA STUDENATA U VIJEĆU FAKULTETA

KONKURS ZA IZBOR STUDENTA-PRODEKANA I PREDSTAVNIKA STUDENATA U VIJEĆU FAKULTETA

Na osnovu člana 109. i 126. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Skupština Udruženja „Asocijacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta“ raspisuje: K O N K U R S za izbor studenta-prodekana i predstavnika studenata u vijeću fakulteta

Konkurs se raspisuje za izbor:

  • predstavnika studenata u vijeću fakulteta:

                               tri studenta (po jedan za svaki ciklus studija) + tri zamjenika,

  • studenta-prodekana - jedan student.

Pravo prijave na konkurs imaju svi članovi Udruženja „Asocijacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta“, odnosno svi studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs ostaje otvoren do 12.10.2023. godine.

Kandidati svoje podatke mogu dostaviti na e-mail adresu Udruženja (asocijacija@ppf.unsa.ba). Obavezno naznačiti za koju poziciju se student kandidira, navesti ciklusa studija, studijsku godinu i odsjek/smjer na kome je student upisan.

Izbor kandidata na osnovu pristiglih prijava izvršit će Skupština Udruženja, a kriteriji po kojima se vrši ocjena su dosadašnje aktivnosti i rezultati na fakultetu i u Asocijaciji studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.

Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti na e-mail.


Lijep pozdrav,

Ajdin


PREUZMI KONKURS OVDJEObjavljeno: 06.10.2023