MINISTRICA PROF.DR. MELIKA HUSIĆ-MEHMEDOVIĆ I REKTOR UNSA, PROF. DR. RIFAT ŠKRIJELJ, ZAJEDNO SA PREDSJEDNIKOM VIJEĆA GRUPACIJE PRIRODNO-MATEMATIČKIH I BIOTEHNIČKIH NAUKA PROF.DR. NARISOM POJSKIĆEM POSJETILI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

MINISTRICA PROF.DR. MELIKA HUSIĆ-MEHMEDOVIĆ I REKTOR UNSA, PROF. DR. RIFAT ŠKRIJELJ, ZAJEDNO SA PREDSJEDNIKOM VIJEĆA GRUPACIJE PRIRODNO-MATEMATIČKIH I BIOTEHNIČKIH NAUKA PROF.DR. NARISOM POJSKIĆEM POSJETILI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET


U Utorak, 24.02.2021. godine na našem Fakultetu imali smo posjetu Ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melike Husić-Mehmedović i rektora Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifata Škrijelja, zajedno sa predsjednikom Vijeća Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka prof.dr. Narisom Pojskićem i ostalim bližim saradnicima.


Posjete je upriličena sa ciljem da bi se sagledale okolnosti u kojima Fakultet djeluje, te koji bi bili prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati kroz zajedničko djelovanje Univerziteta i Ministarstva, a s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.


Prilikom ove posjete posjete, predstavljene su aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, kao i one koje se odnose na pripremu novog zakona o visokom obrazovanju.


Prezentirajući sve izazove pred kojim se naš Fakultet nalazi, Dekan, prof.dr. Muhamed Brka i saradnici su ministrici Husić-Mehmedović predočili najvažnije aktivnosti i rezultate rada, te posebno naglasili naučni doprinos i postignuća ostvarena kroz međunarodnu saradnju i projekte koje realiziramo.


Također, gostima su predstavljeni infrastrukturni kapaciteti, kao i okolnosti u kojima izvodimo online nastavu ističući potrebu za unapređenjem i ulaganjem u ove procese.


Razgovarano je i o mogućnostima unapređenja realizacije nastavnog procesa, kao i o načinima održavanja terenske nastave i laboratorijskih vježbi.

Objavljeno: 24.02.2021