Univerzitet u Sarajevu: Dodijeljeno 200 nagrada za naučni/umjetnički rad akademskom i naučnoistraživačkom osoblju

Univerzitet u Sarajevu: Dodijeljeno 200 nagrada za naučni/umjetnički rad akademskom i naučnoistraživačkom osoblju

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu upriličena je svečana dodjela nagrada akademskom i naučnoistraživačkom osoblju na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2022. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu.
Univerzitet u Sarajevu već šestu godinu u kontinuitetu implementira Pravilnik o nagrađivanju u skladu s kojim se dodjeljuju novčane nagrade za akademsko i naučnoistraživačko osoblje na osnovu rezultata naučnog i umjetničkog rada.
Ovom prilikom dodijeljeno je 197 nagrada članovima i članicama akademskog i naučnoistraživačkog osoblja sa 25 članica Univerziteta u Sarajevu. Za umjetnički rad, te rad u oblasti nacionalnih humanističkih disciplina dodijeljene su 3 nagrade za ukupno 6 kandidata.
Sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta nagrađeni su: Aleksandra Nikolić, Sanja Oručević-Žuljević, Pakeza Drkenda, Asima Akagić, Fuad Gaši, Grahić Jasmin, Milenko Blesić, Alen Mujčinović, Vedad Škapur, Arnela Okić, Amila Oras-Vranac i Almira Konjić.


Objavljeno: 24.12.2023