” GOOD PRACTICE IN URBAN LANDSCAPE AND URBAN AGRICULTURE”

” GOOD PRACTICE IN URBAN LANDSCAPE AND URBAN AGRICULTURE”

U OKVIRU NAUČNO-TEHNOLOŠKE SARADNJE AUSTRIJE I BOSNE I HERCEGOVINE POLJOPRIVREDNO-PREHRABENIM FAKULTET SKUPA SA TEHNIČKIM UNIVERZITETOM IZ BEČA REALIZUJE PROJEKAT POD NASLOVOM ” GOOD PRACTICE IN URBAN LANDSCAPE AND URBAN AGRICULTURE”.  U OKVIRU PROJEKTNIH AKTIVNOSTI U PERIODU 20-22.05.2019. GODINE  ĆE BITI REALIZOVANA PRVA POSJETA ISTRAŽIVAČA SA TEHNIČKOG UNIVERZITETA U BEČU. TOM PRILIKOM ĆE DANA 20.05.2019 GODINE , SA POČETKOM U 10:30, U SALI ZA SJEDNICE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG  FAKULTETA, BITI UPRILIČENO PREDAVANJE NA TEMU “ TEHNIKE EKOLOŠKE GRADNJE – ISKUSTVA TEHNIČKOG UNIVERZITETA U BEČU”,  A PREDAVČ ĆE BITI PROF. DR AZRA KORJENIĆ, KOORDINATORICA PROJEKTA TEHNIČKOG UNIVERZITETA U BEČU.

 

PROF. DR PAKEZA DRKENDA, KOORDINATOR PROJEKTA PPF UNSAObjavljeno: 15.05.2019