32. MEĐUNARODNO STRUČNO – NAUČNA KONFERENCIJA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

32. MEĐUNARODNO STRUČNO – NAUČNA KONFERENCIJA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE


U Sarajevu je u periodu od 1.12.2022-2.12.2022 održana 32. naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije koju organizuje Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa Poljoprivrednim fakultetom, Ege univerziteta iz Izmira u Turskoj.


Tema konferencija je bila „Local food production systems in the era of global challenges“. Konferencija je okupila oko 150 učesnika iz regiona, Turske, Poljske i Njemačke koji su predstavili rezultate najnovijih istraživanja i oblasti poljoprivrede, prehrambene tehnologije, primjene inovativnih tehnologija u poljoprivredi i nutricionizma.


Na otvaranju konferencije obratili su se dekani fakulteta, prof. dr. Muhamed Brka i prof. dr. Banu Yucel, prorektorica Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Enita Nakaš, direktor Sparkasse bank dr. Amir Softić i pomoćnik ministra privrede Kantona Sarajevo, gospodin Jusuf Brkić. Dekan, prof. dr. Brka je istakao da je jedan od ciljeva konferencije da razgovaramo o poljoprivrednoj proizvodnji, prehrambenoj industriji, problemima i mogućim rješenjima.Koliko je proizvodnja hrane bitna, svjedoče i protekla dešavanja sa COVID pnademijom ali i trenutna kriza izazvana agresijom na Ukrainu.


Prof. Brka je apelirao na rukovodstva država da shvate da je proizvodnja hrane od izuzetnog značaja i da se shodno tome počnu i ponašati, da značajnije sarađuju sa naukom, da jačaju istraživačke kapacitete jer se samo tako može očekivati stabilnost i napredak. Istakao je da je Vlada Kantona Sarajevo prepoznala ovaj trend.


Na kraju izlaganja prof. Brka se zahvalio svim sponzorima konferencije a posebno Ministarstvu privrede kantona Sarajeva na čelu sa Ministrom Adnanom Delićem i Sparkase banci na čelu sa direktorom Dr. Amir Softić.


Prisutnima se obratila i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof.dr Aleksandra Nikolić, te svečano otvorila dvodnevnu Konferenciju. Objavljeno: 13.12.2022