POČINJE II CIKLUS MEET MODULA!

POČINJE II CIKLUS MEET MODULA!


U novembru počinje drugi ciklus predavanja u sklopu EARSMUS+ Jean Monnet projekta pod nazivom “Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u Istočnoj Europi” ili skraćeno MEET.

Više o projektnim aktivnostima možete naći na linku: https://ppf.unsa.ba/clanak.php?ID=1240


U toku zimskog semestra aktivni su slijedeći moduli:

Modul A - Održiva poljoprivreda (bechelor nivo) https://meet.motherlandia.org/bs/modul-a/

Modul C - Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama (master nivo) https://meet.motherlandia.org/bs/modul-c/

 


Moduli su namijenjeni studentima bechelor, master ili doktorskog postdiplomskih studija, široj javnosti, uključujući NVO, sektor javne uprave, kao i privatnih organizacija koje se bave održivom poljoprivredom i upravljanjem vodom i tlom u poljoprivredi kao u Bosni i Hercegovini tako i u zemljama okruženja.

Nastavne aktivnosti će se izvoditi u obliku standardnog univerzitetskog kurikuluma na lokalnim jezicima (BSH) u online formatu (moodle platforma) i to većinom u obliku video predavanja ali i direktnih kontakt aktivnosti. Predavači dolaze sa Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Teagasc instituta u Irskoj i Univerziteta u Sarajevu.

Jedna osoba može se prijaviti samo na jedan modul.

Učestvovanje u modulima je potpuno besplatno, polaznici dobivaju nastavni materijal, a nakon njihovog uspješnog završetka i certifikat o završenom modulu.

 

Od danas je na stranici projekta (https://meet.motherlandia.org/) otvoren konkurs za prijavu. Prijavite se možete do 01. novembra 2021. godine, a nastavne aktivnosti počinju od 08. novembra 2021. godine.Na ovom linku možete naći jednostavan način prijave: https://youtu.be/n-JqYa95ws0

Prijave moguće i na: https://meet.motherlandia.org/bs/prijavi-se/

Web: https://meet.motherlandia.org/

Facebook: https://www.facebook.com/MEET.JeanMonnet

Kontakt: meet.jeanmonnet@gmail.com

Objavljeno: 05.10.2021