„Pametni sistemi u poljoprivredi – odgovor izazovima 21.stoljeća“

„Pametni sistemi u poljoprivredi – odgovor izazovima 21.stoljeća“


Danas je na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu izvršena isporuka laboratorijskog uređaja C/N analizatora koji je nabavljen u sklopu projekta „Pametni sistemi u poljoprivredi – odgovor izazovima 21.stoljeća“. Projekat je primarno finansiran kroz EU4AGRI četverogodišnju inicijativu koji finansira Evropska unija.

Cilj projekta „Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI) jeste modernizacije poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranja novih i zadržavanja postojećih radnih mjesta te podrške oporavku od krize prouzrokovane COVID-19 virusom u Bosni i Hercegovini. Vrijednost projekta je 20 miliona eura, uz zajedničko sufinansiranje Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Češke razvojne agencije (CzDA).

CN 802 analizator  je fleksibilan analizator izgaranja, dizajniran za rad u skladu sa službenim referentnim metodama za određivanje ugljika (karbona) i  azota  u raznim industrijskim sektorima, uključujući okoliš, poljoprivredu, hemiju te hranu i stočnu hranu.

Uređaj može u 5 minuta izbaciti rezultate do 117 uzoraka i to za:

Ukupni karbon - TC

Ukupni organski i anorganski karbon (nakon acidifikacije) - TOC, TIC

Ukupni azot – TN i

Omjer C/N.

Prednost ovog uređaja je što uklanja potrebu za agresivnim hemikalijama ili dugotrajnim koracima analize, što ga čini idealnim za laboratorije s visokom produktivnošću uzoraka.

CN 802 omogućuje analizu širokog raspona vrsta uzoraka, uključujući čvrste, polučvrste i tekuće uzorke. Prilagođava velike težine i volumene, a pogodan je i za nehomogene uzorke a i za veoma niske  koncentracije.

 Ovaj uređaj je dio opreme planirane u okviru gore navedenog projekta, čija je ukupna vrijednost 382,081.69 KM bez PDV-a, a sama vrijednost ovog uređaja sa PDV-om iznosi 99.385,65 KM. U ovaj projekat je uključeno jedanaest mladih istraživača – uposlenika Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta, a voditelj projekta je prof.dr Hamdija Čivić.

Sa ovim uređajem Laboratorija za pedologiju, agrohemiju i melioracije Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta će biti bogatija i time je stekla  uslove za  potpune fizičko – hemijske analize zemljišta. Ovo je prvi uređaj ovog tipa u Bosni i Hercegovini, koji je potpuno automatizovan za određivanje organskog, neorganskog i ukupnog karbona i ukupnog azota te njihovog odnosa a što je važno danas sa aspekta produktivnosti, zaštite zdravlja zemljišta i klimatskih promjena u smislu praćenja/monitoringa stanja karbona u zemljištu i njegove sekvestracije/deponovanja.

Sa ovim uređajem i vrstama analiza koje on pruža, Laboratorija za pedologiju, agrohemiju i melioracije omogućuje Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu dodatne mogućnosti za naučno – istraživačke i razvojne projekte, dodatnu priliku i mogućnost studentima i mladim istraživačima da unaprijede svoja znanja i da prate savremena naučna dostignuća i trendove u ovoj oblasti.

Isto tako ovaj uređaj otvara dodatne mogućnosti Poljoprivredno  prehrambenom fakultetu da pruža usluge u kontroli kvaliteta mlijeka i mliječnih proizvoda, industriji hrane i stočne hrane, farmaceutske i kozmetičke industrije te na taj način uspostavljanje dodatne saradnje između naučno istraživačkih institucija i privrednog sektora.Objavljeno: 03.07.2024