PROMJENE U ODRŽAVANJU PRAKTIČNIH VJEŽBI I ISPITA

PROMJENE U ODRŽAVANJU PRAKTIČNIH VJEŽBI I ISPITA


Poštovane/i,

Uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, naredbe kriznih štabova i zavoda za javno zdravstvo preporučujemo slijedeće:
-       Teorijsku nastavu održavati isključivo online, kao i vježbe i ispite ukoliko je to moguće tehnički organizovati u skladu sa curriculum-om i predmetnim syllabus-om.
-       Praktične vježbe i ispite, gdje je to neophodno, realizirati u prostorijama visokoškolske ustanove u grupama do 20 osoba, uz obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera propisanih od nadležnih organa i institucija (distanca od 2 metra, obezbjeđenje 7m2 netto po osobi, obavezno nošenje maske sve vrijeme i sl.), a u tu svrhu koristiti sve dostupne prostorne i vremenske kapacitete.
-       Biblioteke visokoškolskih ustanova treba da osiguraju studentima pristup materijalima efikasnom posudbom, kao i povećanjem dostupnosti materijala u digitalnom obliku.
-       Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja trećih osoba u visokoškolsku ustanovu, kako na ulazu u ustanovu tako i u unutarnjim prostorima ustanove.
Svi uposlenici i studenti visokoškolskih ustanova dužni pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i institucija. Ova preporuka ne isključuje provedbu svih drugih preporuka donesenih od relevantnih institucija.

S poštovanjem,

--
Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović
Vlada Kantona Sarajevo


Objavljeno: 12.04.2021