JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. AMIRA ČAUŠEVIĆA

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. AMIRA ČAUŠEVIĆA


                                                       O B A V J E Š T E NJ E

 

 

JAVNA  ODBRANA DOKTORSKE  DISERTACIJE KANDIDATA  MR. AMIRA ČAUŠEVIĆA, pod naslovom: „ UTICAJ ETERIČNIH ULJA NA KVALITET I STABILNOST JESTIVIH BILJNIH ULJA“ održat će se u četvrtak, 14.01.2021.godine u 11 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Objavljeno: 31.12.2020