Obavještenje vezano za predmete Prehrambena mikrobiologija (I ciklus PT) i Mikrobiologija namirnica (II ciklus PT)

Obavještenje vezano za predmete Prehrambena mikrobiologija (I ciklus PT) i Mikrobiologija namirnica (II ciklus PT)


Poštovane kolege

Molim vas da donesete vaše indekse na  potpis iz predmeta  Prehrambena mikrobiologija (I ciklus PT) i Mikrobiologija namirnica (II ciklus PT) u naredna tri dana: srijeda, 10.3., četvrtak 11.3. i petak 12.3.,  u  Laboratoriju za ishranu životinja (broj 33) , gdje će indekse preuzeti predmetni laborant u terminima od 9h do 13h. 

Ukoliko se indeksi  nalaze u Studentskoj službi Fakulteta, laborant  će iste preuzeti, bez potrebe da studenti dolaze na Fakultet. Kako bi smo ispoštovali epidemiološke mjere bilo bi dobro da odaberete predstavnika ili predstavnike  studenata koji će donijeti veći broj indeksa na potpis. 

U istom terminu će se organizovati i upis ocjena iz predmeta Prehrambena mikrobiologija i Mikrobiologija namirnica.

Predmetni nastavnik
doc.dr Mersiha Alkić-Subašić


Objavljeno: 09.03.2021