STUDENTI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U POSJETI FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

STUDENTI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U POSJETI FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Studenti prvog ciklusa Poljoprivrednog prehrambenog fakulteta, odsjeka  Biljna proizvodnja i Zootehnika druga godina i Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije treća godina su 21.12.2022. godine, u okviru predavanja iz predmeta Agrarna politika sa zakonodavstvom  u pratnji docetice Merime Makaš, posjetili Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.


Tom prilikom o radu ministarstva i pojedinih službi studente je upoznala Suada Mujkanović, šefica Odsjeka za pravne i kadrovske poslove. Predstavljeni su i načini usvajanja zakonskih propisa i podzakonskih akata, kao i načini ostvarivanja novčanih podrški u poljoprivredi o čemu su govorili Pejo Janjić, šef Odsjeka za ruralni razvoj, Hanefija Topuz, šef Odsjeka za poljoprivrednu politiku i Kenan Karahasanović, IT konsultant pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.


Studenti su imali priliku postaviti brojna pitanja koja će im pomoći da bolje razumiju sektorsku politiku kao i sisteme podsticaja. Također iskazali su zadovoljstvo upriličenom posjetom i izrazili nadu da će saradnja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta biti nastavljena i u budućnosti.


Objavljeno: 22.12.2022