PRELIMINARNA RANG-LISTA PRIMLJENIH I PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI (II CIKLUS STUDIJA)

PRELIMINARNA RANG-LISTA PRIMLJENIH I PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI (II CIKLUS STUDIJA)


Preliminarna rang-lista svih primljenih i prijavljenih kandidata objavljuje se putem informacionog sistema eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici fakulteta (pod šifrom koju su kandidati dobili prilikom registracije) nakon što je verificira Komisija.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (16.10; 17.10. i 18.10.), o kojoj će Vijeće fakulteta donijeti odluku. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna.

Nakon isteka žalbenog roka Komisija će, u eUNSA sistem, unijeti i verificirati rezultate po uvaženom prigovoru (19.10.2020.).                                          

Konačna rang-lista kandidata koji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici fakulteta. (19.10.2020.)

Zahtjev za upis koji su kandidati obavezni dostaviti prilikom upisa printat će se iz Informacionog sistema eUNSA.

Upis je na osnovu konačne rang-liste od 20.-26.10.2020. Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originale uplaudovanih dokumenata fakultetui izvršiti upis jer u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis, do popunjavanja odobrene kvote.

Upis kandidata vršit će se putem sistema eUNSA, o čemu ćete biti blagovremenno obavješteni. 

 

Sarajevo, 15.10.2020.PRILOG:


REDOVNI STUDIJ

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI (drugi upisni rok)

PREUZMI


VANREDNI STUDIJ

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI drugi upisni rok)

PREUZMI


OBAVIJEST

(Preliminarna rang-lista primljenih i prijavljenih kandidata za upis na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u akademskoj 2020/2021. godini (II ciklus studija)
Objavljeno: 16.10.2020