PROIZVODE DOK UČE: STUDENTI OBRALI I DONIRALI UZGOJENO POVRĆE

PROIZVODE DOK UČE: STUDENTI OBRALI I DONIRALI UZGOJENO POVRĆE

Dok stiču praktična znanja iz oblasti povrtlarstva, studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta pod nadzorom asistentice, svake godine proizvedu određenu količinu poljoprivrednih proizvoda.

Početak nove proizvodne sezone na Eksperimentalnom poligonu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerzitetau Sarajevu studenti su obilježili berbom povrtlarskih kultura uzgajanih tokom zimskog perioda: špinata, salate, mladog luka i rotkvice.

Proizvodnja povrća je izvršena uz poštivanje prncipa dobre poljoprivredne prakse (GLOBAL GAP-a).


Praksa modernog koncepta

Negativne posljedice konvencionlane poljoprivredne proizvodnje na životnu sredinu, pogoršanje kvaliteta hrane, dovele su do izražene zabirnutosti kako potrošača tako i proizvođača poljoprivrednih proizvoda, pojašnjava nam Ćerima Zahirović Sinanović, asistent na naučnoj oblasti Povrtlarstvo PPF-a. Poljopriveda, kako ističe, treba odgovoriti na sve glasnije zahtjeve potrošača za zdravstveno bezbjednom hranom, čija proizvodnja neće dovesti do narušavanja kvaliteta vode i zemljišta, biodiverziteta i dobrobiti životinja.

"Tokom prošlog vijeka neodrživa proizvodnja hrane, sjemena, vlakana i goriva snažno je doprinijela degradaciji ekosistema koji su važni za opstanak čovjeka. Stoga osnovu savremene poljoprivredne proizvodnje treba da čini dobra poljoprivredna praksa s modernim konceptom poljoprivrednog gazdоvanja, koji je nastao u razvijenim zemljama, a temeljen je na održivom razvoju", kaže naša sagovornica.

Ovakav vid proizvodnje podrazumijeva optimalnu kombinaciju agrotehničkih mjera, uključujući primjenu sredstava za zaštitu bilja i đubriva radi očuvanja prirodne plodnosti poljoprivrednog zemljišta, sprječavanja onečišćenja okoliša i proizvodnju zdravstveno bezbjedne hrane.Socijalna odgovornost mladih

A, dok stiču praktična znanja iz oblasti povrtlarstva, studenti pod nadzorom asistentice, svake godine proizvedu određenu količinu poljoprivrednih proizvoda koju nesebično doniraju humantarnim organizacijama "Tanjir više" i "Pomozi.ba" te na taj način uz stručno usavršavanje daju veliki doprinos društvenoj zajednici.

Važnost socijalne odgovornosti mladih podupire istraživanje (USAID-a, 2022) u kojem je istaknuto zabrinjavajući veliki porast korisnika javnih kuhinja na području Bosne i Hercegovine. Svakako posebno je poražavajuća činjenica, da jedna trećina od ukupnog broja djece u našoj državi živi u siromaštvu te ima posljedice gladi ili pothranjenosti.

Cjelokupna količina proizvedenog povrća donirana je humantarnoj organizaciji "Tanjir više". Studenti su zahvalni Bingu d.o.o. Tuzla kao društevno odgovornoj domaćoj kompaniji koja je podržala njihov rad tokom izvođenja praktične nastave donacijama repromaterijala i poljoprivredne opreme.

"Na ovaj način, s jedne strane omogućeno je povećavnje obima proizvodnje i količine donirane hrane, a s druge strane uz rad i uvođenje savremenih tehnologija proizvodnje pružen je nemjerljiv doprinos obrazovanju kao temlju svakog društva", zaključuje Zahirović Sinanović.

Objavljeno: 14.04.2023