OBAVJEŠTENJE - SOCIJALNI ROK IZ SVIH PREDMETA KOD PROF. DR. HAMIDA ČUSTOVIĆA I DOC. DR.MELISA LJUŠA

OBAVJEŠTENJE - SOCIJALNI ROK IZ SVIH PREDMETA KOD PROF. DR. HAMIDA ČUSTOVIĆA I DOC. DR.MELISA LJUŠA

OBAVJEŠTENJE
 

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA JE SOCIJALNI ROK IZ SVIH PREDMETA KOD PROF. DR. HAMIDA ČUSTOVIĆA I DOC. DR. MELISE LJUŠA 24. SEPTEMBAR U 08.00h.
 KATEDRA ZA PEDOLOGIJU    

Objavljeno: 20.09.2018