INTERNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ UNIVERZITETA U SARAJEVU UPLAĆENIH ZA 2016. GODINU

INTERNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ UNIVERZITETA U SARAJEVU UPLAĆENIH ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 10. Pravilnika o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu, Odluke Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu broj 0101-6560/17 od 06. 10. 2017. godine i Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-8215/17 od 29. 11. 2017. godine, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

I N T E R N I   K O N K U R S
za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu uplaćenih za 2016. godinu
 

Konkurs je otvoren do 15.02.2018. godine. 

 

DODATAK

 

INTERNI KONKURS za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu uplaćenih za 2016. godinu

Objavljeno: 30.01.2018