OBAVJEŠTENJE - JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE - JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Mr. Adnana Hodžića pod naslovom: „GENETIČKA I FENOTIPSKA VARIJABILNOST POPULACIJA BOROVNICE (Vaccinium myrtillus) NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE“ održat će se u petak, 12.04.2024. godine u 11 sati, u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 04.04.2024. Objavljeno: 04.04.2024