OBAVJEŠTENJE o odbrani završnog rada II ciklusa studija - SUMEA BOTIĆ

OBAVJEŠTENJE o odbrani završnog rada II ciklusa studija - SUMEA BOTIĆ

UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

o odbrani završnog rada II ciklusa studija

 

 

 

SUMEA BOTIĆ

 

student odsjeka – studijskog programa

 

Prehrambene tehnologije – Kontrola kvaliteta hrane i pića

 

braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom

 

„UPOREDNA ANALIZA PROPISA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U DODIR S HRANOM U EVROPSKOJ UNIJI I BOSNI I HERCEGOVINI“

 

pred komisijom u sastavu

 

1.

Prof.dr. Nermina Spaho

Predsjednik komisije

2.

Prof.dr. Milenko Blesić

Mentor

3.

Doc.dr. Almir Toroman

Član

4.

Prof.dr. Asima Akagić

Rezervni član

 

 

Odbrana završnog rada je zakazana za

29.05.2020. godine

u

10 sati

u

Sali za sjednice.

 

 

Pristup odbrani završnog rada je slobodan.

 

 

 

 

 

Šef Studentske službe:

 

Mersiha Brkanić, prof.

 

 

 

Objavljeno: 20.05.2020