Početak implementacije Erasmus + projekta:
"Spremnost za digitalno obrazovanje u okviru visokog obrazovanja" - Digital Education Readiness in the field of Higher Education (DERHE)

Početak implementacije Erasmus + projekta:
"Spremnost za digitalno obrazovanje u okviru visokog obrazovanja" - Digital Education Readiness in the field of Higher Education (DERHE)


Realizacija Erasmus+ projekta „Spremnost za digitalno obrazovanje u okviru visokog obrazovanja“ - Digital Education Readiness in the field of Higher Education (DERHE) je započela uvodnim sastankom projektnog konzorcija, koji je održan na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Ljubljani, 15-16. februara, 2024. godine. Svrha projekta je transfer znanja i jačanje kapaciteta univerziteta Zapadnog Balkana kako bi bili sposobni da koriste nove tehnologije za izgradnju poticajnog okruženja za učenje i poučavanje. Vrlo važno je istaći da su na osnovu informacija privrednih komora sa područja tri zemlje Zapadnog Balkana identifikovane potrebe industrije/privrede, odnosno nedostajuća znanja vezana za digitalizaciju, Industriju 5.0, energetsku efikasnost, optimiziciju i unapređenje procesa a u svjetlu novih regulatornih zahtijeva vezanih za CBAM (karbonske takse pri izvozu) i ESG standarde. Na osnovu identifikovanih potreba privrede, ali i uz korištenje stvarnih problema kompanija, bit će razvijeno šest kurseva na kojima će nastava biti organizirana u formatu kombinovanog „blended-learning“ učenja. 

Važno je istaći da će projekat uspostaviti višenamjenski portal koji će razviti i instrumente intenzivnijeg povezivanja univerziteta i privrede, a kroz razmjenu dobrih praksi i kreiranje rješenja za stvarne probleme kompanija, koje će kreirati studenti i profesori, i što će biti dio oficijelnog akademskog obrazovanja. Projektom je planirano da se na univerzitetima opreme i osnuju/osnaže centari za digitalno obrazovanje. Na UNSA će ove aktivnosti biti usmjerene na jačanje kapaciteta DigiEdu.ba.


U realizaciji projekta, osim Univerziteta u Ljubljani (SLO) koji je koordinator (glavni implementator) i Univerziteta u Sarajevu (BiH), učestvuje još 10 partnera i to: KU Leuven (BE), Univerzitet u Banja Luci (BiH),  Univerzitet Istočno Sarajevo (BiH), Univerzitet Crne Gore (MNE), Univerzitet u Tirani (ALB), Politehnički univerzitet Tirana (ALB), Privredna komora Republike Srpske (BiH), Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine (BIH), Privredna komora Crne Gore (MNE), Chamber of Commerce & Industry Tirana (ALB).

Projekat DERHE će zasigurno ojačati napore UNSA da unaprijedi i modernizira ekosistem učenja i poučavanja, koji će pratiti zahtjeve nove tehnologije i strateških razvojnih ciljeva Razvojne agende za Zapadni Balkan, ali i UN globalnih ciljeva održivog razvoja. O svim postignućima, aktivnostima i incijativama ovog vrlo važnog i izazovnog projekta će biti javno prezentiran, a svi zainteresirani će biti pozvani da se uključe i daju vlastiti doprinos jačanju akademskog obrazovanja u BiH.


Objavljeno: 04.03.2024