OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I EKONOMIKE AGROINDUSTRIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I EKONOMIKE AGROINDUSTRIJE
Obavještavaju se studenti da će se kolokvij iz predmeta Hemija i Hemija I održati 18.11.2019. u 11:00 u Amfiteatru A1. Pristup kolokviju je odobren i studentima koji nisu položili kvizove iz navedenih predmeta, s tim da će oni imati u sklopu kolokvija i tri eliminatorna pitanja. 

Objavljeno: 17.01.2019