UNIVERZITET U SARAJEVU MEĐU PRVIH 6,2% UNIVERZITETA NA SVJETSKOJ RANG-LISTI WEBOMETRICS

UNIVERZITET U SARAJEVU MEĐU PRVIH 6,2% UNIVERZITETA NA SVJETSKOJ RANG-LISTI WEBOMETRICS
Ostvareni rezultati Univerziteta u Sarajevu u protekloj godini, zatim novi, reformirani i inovirani studijski programi, kao i položaj Univerziteta u Sarajevu na svjetskoj rang-listi Webometrics predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj u srijedu 24. oktobra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Uz rektora prof. dr. Rifata Škrijelja, konferenciji za medije su prisustvovali i prorektori: prof. dr. Aida Hodžić, prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prof. dr. Dženana Husremović, prof. dr. Aleksandra Nikolić, prof. dr. Elvir Čizmić i prof. Sanja Burić, te dr. Elmedin Selmanović, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC).
Prema najnovijim podacima Webometricsovog rangiranja kojim je obuhvaćeno 27 hiljada univerziteta širom svijeta, a odnose se na juli 2018. godine, Univerzitet u Sarajevu je ostvario najbolji plasman na ovoj rang-listi popevši se na 1676. mjesto. Ovo je najbolja pozicija koju je Univerzitet u Sarajevu ikada ostvario na ovoj rang-listi. Napominjemo da je u januaru 2018. godine Univerzitet u Sarajevu bio rangiran na 2039. mjestu, a nakon toga i 2367. mjestu.
"Nikada do sada nismo bolje stajali na Webmetricsovoj rang-listi i drago mi je da su pogriješili svi oni koji su nas neopravdano kritikovali u protekloj godini. U tom pogledu, kao rektor Univerziteta želim poručiti da ćemo i dalje, u narednoj 2019. godini, raditi punim kapacitetom kako bi Univerzitet u Sarajevu bio što uspješnija, efikasnija i transparentnija institucija", naglasio je prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu. Također, uz donošenje Zakona o visokom obrazovanju, njegovu brzu implementaciju, proces reorganizacije Univerziteta u 2018. godini, rektor Škrijelj je naglasio da su postignuti vrlo ozbiljni rezultati u protekle dvije godine.
„Uveli smo nove studijske programe, što je primarna zadaća Univerziteta u Sarajevu, i napravili dosta koraka na polju jačanja infrastrukture. U fazi smo kada treba početi revizija izvedbenog projekta za izgradnju i opremanje univerzitetske biblioteke i vrše se aktivne pripreme za procedure raspisivanja tendera za izvođenje građevinskih radova. Zgrada Akademije scenskih umjetnosti je u finalnoj fazi završetka građevinskih radova i očekujemo da bi sljedeće godine trebala biti u funkciji. Također, na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja privode se kraju radovi na rekonstrukciji univerzitetskog bazena. Nedavno je potpisan i kolektivni ugovor za oblast visokog obrazovanja, što je najznačajniji iskorak na polju rješavanja statusa uposlenika UNSA u posljednjih 15 godina“, naveo je rektor Škrijelj, te dodao da je Univerzitet u Sarajevu 2017. godinu završio pozitivnim poslovanjem.
Prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet Univerziteta u Sarajevu, navela je da plasman Univerziteta u Sarajevu na 1676. mjesto na Webometricsovoj rang-listi predstavlja značajan napredak koji je rezultat napora koji ulaže menadžment Univerziteta u Sarajevu sa svojim akademskim i neakademskim osobljem na čelu sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom, ali i u sinergiji sa svih 30 organizacionih jedinica. 
Naglasivši da se na ovaj način Univerzitet u Sarajevu priključio 6,2% najboljih svjetskih univerziteta, prorektorica Čohodar-Husić je istakla: „Navedeni brojevi su značajniji tim prije što su u proteklom periodu kriteriji znatno pooštravani, odnosno mijenjani težinski udjeli pojedinih faktora na ukupan skor. Sa najnovijim presjekom stanja registrovan je i vrednovani napredak koji je Univerzitet u Sarajevu, i pored teškog perioda integracije, ostvario.“  
Prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, navela je da u ovoj studijskoj godini na Univerzitetu u Sarajevu imamo deset novih studijskih programa, veoma aktuelnih i kreiranih u saradnji sa tržištem rada. „Od ove studijske godine prvi put na Univerzitetu u Sarajevu imamo studijske programe za dvogodišnji stručni studij i studijske programe za specijalistički studij“, navela je prorektorica Hodžić te informirala prisutne da je u studijskoj 2018/2019. godini u prvu godinu prvog ciklusa studija, stručnog studija i integriranog studija na Univerzitet u Sarajevu upisano oko 4.500 studenata, što je oko 600 više nego u prethodnoj studijskoj godini.
Dr. Elmedin Selmanović, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra, predstavio je rad UTIC-a i brojne projekte koji se realiziraju, a koji su od važnosti kako za Univerzitet u Sarajevu tako i za Kanton i za državu BiH, poput razvoja informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu, razvoja informacionog sistema za osnovne i srednje škole, održavanja .ba domene i druge.
Rektor Škrijelj je apelirao na sve odgovorne institucije u državi da moraju mnogo više ulagati u nauku ukoliko žele imati kvalitetne univerzitete. „Ulaganja u nauku i visoko obrazovanje su toliko minorna da se ne mogu ni iskazati ciframa. Ovo je posljednji trenutak da se formira fond za razvoj nauke i podršku nauci u BiH“, istakao je rektor Škrijelj, naglasivši da je univerzitet oslonac za razvoj države i društva.
Objavljeno: 25.10.2018