INFORMACIJA ZA STUDENTE MASTER STUDIJA “URBANA POLJOPRIVREDA”

INFORMACIJA ZA STUDENTE MASTER STUDIJA “URBANA POLJOPRIVREDA”


Iduće sedmice ( 28.10.-02.11.2019.) neće biti nastave na predmetu “Osnove urbane poljoprivrede”.

Nastava za pomenutu sedmicu je odrađena tokom prve i druge sedmice nastave.

 

Predmetni nastavnik
Objavljeno: 23.10.2019