OBAVJEŠTENJE INSTITUTA ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU

OBAVJEŠTENJE INSTITUTA ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU

Institut za poljoprivrednu tehniku obavještava da je na Butmiru u Laboratoriji za poljoprivredne mašine realiziran program obuke iz oblasti kontrole uređaja za aplikaciju fitofarmaceutskih sredstava. Pored osoblja ovlaštene Laboratorije u programu su učestvovali i studenti II ciklusa studijskih programa Fitomedicina i Voćarstvo. Program je realiziran u saradnji sa Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i TAIEX instrumentom Evropske komisije, koji su organizovali ekspertsku misiju na temu "Pregled uređaja za primjenu fitifarmaceutskih sredstava". Ekspertska misija je realizirala program obuke u Sarajevu u prostorijama ovlaštene Laboratorije na Butmiru u terminima 6. i 7.novembra 2017. godine. Isti sadržaj programa realiziran je 8. i 9.novembra 2017. godine u Banjoj Luci. Cilj ekspertske misije je unapređenje znanja i razmjena iskustva stručnjaka iz BiH koji rade na ovim poslovima i stručnjaka iz EU. Ova aktivnost je vezana za odredbe "Pravilnika o kontroli uređaja za aplikaciju FFS" ("Službeni glasnik BiH", 84/13), kojim je propisano da imaoci uređaja za zaštitu bilja moraju kontrolisati svoje uređaje.

Programom obuke je rukovodio Jaco Kole iz  organizacije SKL - Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (Holandija), koji je pokazao visoki stepen profesionalnosti i poznavanja materije.

 

Institut za poljoprivrednu tehniku

Objavljeno: 20.01.2018