DODJELA NAGRADA ZA NAUČNI/UMJETNIČKI RAD AKADEMSKOG I NAUČNOISTRAŽIVAČKOG OSOBLJA UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2021. GODINU

DODJELA NAGRADA ZA NAUČNI/UMJETNIČKI RAD AKADEMSKOG I NAUČNOISTRAŽIVAČKOG OSOBLJA UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2021. GODINU

Univerzitet u Sarajevu je danas upriličio svečani čin dodjele nagrada akademskom i naučno-istraživačkom osoblju Univerziteta u Sarajevu, a na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2021. godinu.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet je ove godine na listi nagrađenih imao 11 dobitnika priznanja, što govori o predanosti fakulteta i osoblja naučno-istraživačkom radu, praćenju modernih trendova, a sve sa ciljem jačanja kapaciteta osoblja, institucija, odnosno poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. 
Objavljeno: 28.12.2022