10-TI CEFOOD KONGRES

10-TI CEFOOD KONGRES


Nakon uspješno organizovanih kongresa u Ljubljani, Slovenija (2002), Budimpešti, Mađarska (2004), Sofiji, Bugarska (2006), Cavtatu, Hrvatska (2008), Bratislavi, Slovačka (2010), Novom Sadu, Srbija (2012), Ohridu, Makedonija (2014), Kijevu, Ukrajina (2016), Sibiuu, Rumunija (2018), slijedeći Centralno-evropski kongres o hrani (CEFood kongres) će biti organizovan u Sarajevu. Tokom 9. CEFood kongresa, organizovanog pod okriljem Evropske federacije nauka o hrani i tehnologije hrane (EFFoST), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu izabran je za domaćina, odnosno organizatora 10. CEFood kongresa. Kongres će se održati u maju 2020. godine.
Više informacija o registraciji i organizaciji će biti dostupno tokom narednih mjeseci.


10th CEFOOD CONGRESS

After the successfully organized congresses in Ljubljana, Slovenia (2002), Budapest, Hungary (2004), Sofia, Bulgaria (2006), Cavtat, Croatia (2008), Bratislava, Slovakia (2010), Novi Sad, Serbia (2012), Ohrid, Macedonia (2014), Kyiv, Ukraine (2016), and Sibiu, Romania (2018), the next Central European Congress on Food (CEFood Congress) will be organized in Sarajevo.  During the 9th CEFood Congress, which is organized under the umbrella of the European Federation of Food Science and Technology (EFFoST), the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo was selected as host and organizing institution of 10th CEFood Congress. The Congress will be held in May of 2020.

More information about registration and organization of the Congress will be available in coming months.


Objavljeno: 04.06.2018