OBAVJEŠTENJE - JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. SENADA MEMIĆA

OBAVJEŠTENJE - JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. SENADA MEMIĆA

Javna  odbrana doktorske  disertacije kandidata  Mr. Senada Memića, pod naslovom:

„ EVALUACIJA POLIFENOLNIH KOMPONENTI PLODOVA AUTOHTONIH GENOTIPOVA KRUŠKE“

održat će se u ponedjeljak, 27.01.2020.godine u 13 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Objavljeno: 13.01.2020