OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA BILJNA PROIZVODNJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA BILJNA PROIZVODNJA
Obavještavaju se student IV-og i VI –og semestra I ciklusa studija Biljna proizvodnja-Voćarstvo i vinogradarstvo, te studenti II-og semestra II-og ciklusa studija Biljna proizvodnja- Voćarstvo da dana 03.04.2019. neće biti nastave na predmetima: Proizvodnja voćnog I loznog sadnog materijala, Tehnološko projektovanje voćnih zasada I rasadnika I Tehnološko projektovanje u voćarstvu.
 
Razlog odgađanja nastave je posjeta nastavnika i saradnika Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, u okviru projekta Naučno tehnološke saradnju između Bosne i Hercegovine i Slovenije (PRIMJENA BIOREGULATORA RASTA U FUNKCIJI REGULISANJA PARAMETARA KVALITETA I SKLADIŠTENJA PLODOVA JABUKE).

Nastava će biti organizovana naknadno u dogovoru sa studentima.

 
Prof.dr Fikreta Behmen
 

Objavljeno: 02.04.2019