OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I I II CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I I II CIKLUSA STUDIJA
UNIVERZITET U SARAJEVU
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
 
Predmet: Eksperimentalna statistika, matematika i statistika
Predmetni nastavnik: Prof.dr Senada Kalabušić
                                    
 
                                               
 
 
Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija da 10.01.2019.godine da u terminu nastave po rasporedu donesu indekse na potpis iz predmeta Matematika i Eksperimentalna stitistika.
 
 
 
 
  Sarajevo 09.01.2019.godine                                                       Predmetni nastavnik
 

Objavljeno: 09.01.2019