PREDMET: Javna nabavka usluga „Pružanje ugostiteljskih usluga za poptrebe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“

PREDMET: Javna nabavka usluga „Pružanje ugostiteljskih usluga za poptrebe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“


PREDMET:  Javna nabavka usluga „Pružanje ugostiteljskih usluga za poptrebe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“


PREUZMI

OBJAVLJENO: 08.10.2021. GODINE


Objavljeno: 08.10.2021