DRUGI CIKLUS MEET MODULA – ZAVRŠENI MODULI A I C

DRUGI CIKLUS MEET MODULA – ZAVRŠENI MODULI A I C


Na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu u sklopu MEET projekta (Modern techniques to ensure environmental sustainability in Eastern Europe) u periodu od 08. novembra 2021. do 04. decembra 2021. godine održane su nastavne aktivnosti na modulima A (Održiva poljoprivreda) i C (Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama).

Na modulima su učestvovali polaznici iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Polaznici koji su uspješno završili module nagrađeni su i certifikatom: 

A: Održiva poljoprivreda (15)

Zlatni: Bernisa Klepo, Arijana Mušić, Aida Hadžihasanović, Mirela Mujkić

Srebreni: Borna Sačerić, Emir Delić, Benjamin Crljenković, Ajdin Halilić

Bronzani: Nermina Hasičević, Tarik Kantić, Imran Muharemović, Ajdin Avdović, Emina Vlahovljak, Nedeljka Imamović, Hana Husejnagić

 

C: Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama (15)

Zlatni: Helena Ereš, Ana Stanušić, Selma Mulalic, Jovana Todorović, Armin Burkić, Marija Spišić, Antonija Hunjet, Marina Marinić, Kristina Grgošević, Nikolina Kosić, Pezo Dželila,

Srebreni: Ivan Rastija, Karolina Som, Belma Osmanagić

Bronzani: Sanja Kahvedžić

 

U proljeće naredne godine počinju i moduli B (Klimatske promjene i njihov utjecaj na ljude i prirodne sisteme), D (Održivo upravljanje zemljištem i vodom) i E (Suša u promenljivom okruženju).

Više o ovome možete naći na:

https://meet.motherlandia.org/bs/2021/12/24/drugi-ciklus-meet-modula-zavrseni-moduli-a-i-c/

 

Kao i na:

Web: https://meet.motherlandia.org/

Facebook: https://www.facebook.com/MEET.JeanMonnet

Kontakt: meet.jeanmonnet@gmail.comObjavljeno: 27.12.2021